TÁMOP-3.4.3/08/1 Iskolai tehetséggondozás

"Együtt Rákosmente tehetségeiért"

Intézményünk 2009. őszén három kerületi iskolával konzorciumi formában pályázatot adott be tehetséggondozói tevékenység támogatására. A pályamunkát sikeresnek minősítették, ezért a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, a Jókai Mór Általános Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Laborcz Ferenc Általános Iskola egyik fő feladata a 2010/2011. tanévben e program megvalósítása lesz. A kimagasló teljesítményt nyújtó diákok fejlesztésének elősegítésére összesen 19,6 millió forintot nyert a négy intézmény. Ebből intézményünkre jutó rész: 4059392 Ft.

A tehetséggondozás támogatása jelentős erőforrás, aminek köszönhetően pedagógusaink meg tudják valósítani az iskola ezen irányú célkitűzéseit. Alapvető feladataink mellett különös gondot fordítunk tanulóink idegennyelv oktatására. Folytatjuk a már hagyományos minőségi szintű művészeti nevelést-oktatást, mely elengedhetetlen a gyermekek kulturális, esztétikai formálása szempontjából. Speciális figyelmet fordítunk az egyes területeken kiemelkedően tehetséges tanulók képzésére, a pedagógus munka színvonalának emelésére, a módszertani felkészítésre.

A projekt keretében 26 pedagógus 30 órás elméleti és gyakorlati továbbképzésen, továbbá az időközben Tehetségponttá vált Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium által szervezett témaorientált képzéseken vett részt. Ismereteiket bemutató órák keretében adják át kollégáiknak, tapasztalataikat közös szervezésű szakmai műhelyekben cserélik ki. A tanév során történelem, matematika (szorobán), valamint rajz órákat láthatnak iskolánkban az érdeklődők.

Tervezett foglalkozásaink túlmutatnak a kötelező tananyagon, szakköreinken a gyermekek intenzív fejlesztése, versenyre való felkészítése, tehetségének kibontakoztatása folyik majd. Alsó tagozaton 3. évfolyamon angol nyelvi szakkört, felső tagozaton 5-8. évfolyamon színjátszó szakkört, és képzőművészeti szakkört vezetünk.

Bízunk az eredményességben, a munka hatékonyságában. Reméljük, hogy diákjaink sikerrel szerepelnek majd a négy iskola 5. és 6. osztályos diákjai között megrendezésre kerülő tehetségkutató versenyen, valamint az "Olvass, kutass, alkoss!" című, kognitív képességeket fejlesztő vetélkedőn.


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség